Dịch Vụ

Dịch Vụ

1 - Bảo trì, bảo dưỡng bộ lưu điện UPS

2- Sửa chữa UPS bộ lưu điện

3 - Cho thuê UPS

4 - Tư vấn giải pháp nguồn dự phòng